ES projektai
UAB „IOCO Packaging“ įsidiegė ekologiškai švaresnės gamybos inovacijas

Siekdama kompleksiškai sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį ir padidinti gaminamos produkcijos ekologiškumą ir saugumą bei atsižvelgdama į lanksčios pakuotės rinkos poreikius UAB „IOCO Packaging“ įgyvendino projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB IOCO Packaging“.

Dviejuose gamybos procesuose bendrovė įdiegė ekologiškai švaresnės gamybos inovacijas. Projekto įgyvendinimo metu UAB „IOCO Packaging“ įsigijo naujos kartos fleksografinės spaudos ir laminavimo įrenginius, kurie leidžia ne tik ženkliai sumažinti oro taršą, atliekų susidarymą bei reikšmingai patobulinti gaminamų produktų ekologines savybes bet ir padidino gamybos proceso efektyvumą bei pagerino gaminamos produkcijos kokybę. Bendrovė yra pasiruošusi pasiūlyti savo klientams 60 naujų inovatyvių gaminių.

Projekto vertė – 1,93 mln. Eur, iš kurių – 1,35 mln. Eur nuosavos lėšos, 0,58 mln. Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas. Projektas buvo vykdomas ir iš dalies buvo finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2.-LVPA -K-837 „Eco-inovacijos LT+“.