ES projektai
Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

UAB „Panoden“ įgyvendino projektą „Inovatyvaus IT sprendimo gamybos planavimui, valdymui ir organizavimui įdiegimas“.

Šiam projektui įgyvendinti skirtas finansavimas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“ (projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-040).
Bendra projekto vertė – 242 000 Lt. Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 100 000 Lt.
Projektas pradėtas 2011 m. liepos 15 d., baigtas 2011 m. lapkričio 25 d.

Pagrindinis projekto tikslas – įsigyti/įdiegti specialiai įmonei sukurtą IT sprendimą, kuris apjungtų ir optimizuotų gamybos planavimo, valdymo ir organizavimo procesus bei leistų rasti geriausią užsakymų atlikimo eiliškumą pasitelkiant kombinatorinės optimizacijos metodus, kurių pagalba perderinimams sugaištas laikas būtų sumažintas iki minimumo.

Projekto metu buvo sukurtas gamybos planavimo modulis, automatinio klaidų suvestoje užsakymų informacijoje tikrinimo modulis, automatinio darbo grafikų (planų) gamybiniams padaliniams generavimo modulis ir sukurtų modulių susiejimas bei suintegravimas su esama užsakymų ir žaliavų valdymo sistema.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į UAB „Panoden“ projekto vadovą Gediminą Žarskų tel. 845508526 arba el. paštu info@panoden.lt.