Apie mus
Istorija

2019m.:
Įrengta saulės elektrinė (0,3 MW), sumontavus saulės energijos modulius ant esamų įmonės pastatų stogų. Nuo rugsėjo mėn. gamybos barą papildė naujos kartos spausdinimo linija ir laminavimo įrenginys.

2017m. – pakeičiamas Panoden Logotipas į Ioco Packaging bei sukuriamas įmonės „brandbook“.

2016 m. vasario 8 d. UAB „Panoden“ pakeitė pavadinimą į UAB „IOCO Packaging“.

2015 m.:
metų pradžioje persikėlėme į naujas patalpas, esančias Pušaloto g. 212, Panevėžys. Lean metodikos pagrindu pradedame tobulinti savo vadybos bei gamybos praktikas.

Nuo 2014 liepos mėn. įmonė tapo Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų nare.

2014 m. birželio 26 d. Bendra Lietuvos-Danijos įmonė UAB „Panoden” pakeitė pavadinimą į UAB „PANODEN”.

2013 m.:
Pasiekimai aplinkosaugoje. Vyko įmonės veiklos tikslų ir krypčių sėkminga integracija į aplinkos apsaugos politiką.
Credit info suteikė nominaciją „The Strongest in Lithuania”.
Gazelė 2013 nominacijoje įmonė pripažinta sėkmingiausiai dirbančia ir sparčiai besivystančia Lietuvos bendrove.

Nuo 2012 m. įmonė tapo EUPC (Europos plastikų gamintojų) nare.

Nuo 2011 m. įdiegiamas GOST standartas.

Nuo 2010 m.:
Integruojami aplinkos vadybos standartai LST EN ISO 14001 ir EMAS (aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos) į ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.
birželio 4 d. įdiegiama Geros gamybos praktikos (GGP) sistema.
birželio 4 d. bendrovei išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad įmonė gamina gaminius, skirtus liestis su maistu, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004, Komisijos reglamento (EB) Nr. 2023/2006, Lietuvos higienos normos HN 16:2006 ir „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos taisykles“, kuriose integruota LST EN 15593:2008 ir ISO-9001 standartų pagrindinės nuostatos, reikalavimus.

Nuo 2002 m. įdiegiama kokybės vadybos sistema (KVS). Ši KVS jungia kokybės vadybos, saugos darbe ir sveikatos, finansų valdymo bei personalo valdymo sistemas.

Nuo 1998 m. sausio 12 d. įmonė tapo Lietuvos pakuotojų asociacijos (LPA) nare.

1993 m. sausio mėn. įmonės registracijos diena, kai jai suteiktas „Panoden“ pavadinimas.