Tvarus išteklių naudojimas

Siekdami prisidėti prie tvarios ekonomikos augimo Lietuvoje, įsteigėme keletą iniciatyvų, skirtų tvariam vartojimui ir gamybai užtikrinti. Šiomis iniciatyvomis planuojame pagerinti bendrą produktų aplinkosauginį veiksmingumą per visą jų gyvavimo ciklą, skatinti kokybiškesnių produktų ir gamybos technologijų paklausą bei suteikti vartotojams informacijos, padėsiančios priimti atsakingus ir tvarius sprendimus.

Ekologija ­– tai gyvųjų organizmų sąveika su jų gyvenamąja aplinka, glaudžiai susijusi su klimatu, geografine padėtimi bei santykiu tarp gyvosios ir negyvosios gamtos.

Siekiame, kad ši sąveika būtų gyvybinga ir tvari. Būtent todėl „IOCO Packaging“ yra 100 % ekologiška įmonė. Savo veikloje mes:

  • 100% perdirbame 80 % pagaminamų pakuočių (PE, PP, PP+PP, PE+PE).
  • Naudojame žaliavas be jokių alergenų.
  • Naudojame katalitinio deginimo įrenginį, kuriuo ANGLIES koncentraciją sumažinome iki 10,6 mg/1m³, nors Lietuvos respublikoje leidžiama norma – 100 mg/1 m³.

 

  • Užtikriname, kad 100 % spausdintos produkcijos išvažiuoja paženklintos perdirbimo ženklu.
  • Įrengėme saulės elektrinę (0,3 MW), saulės energijos modulius sumontavę ant įmonės pastato stogo.

Šiais metais, IOCO Packaging įgyvendino Elektromobilių įsigijimo projektą pagal Klimato kaitos programą. Įmonė siekdama sumažinti CO2 taršą ir pagerinti komercinę veiklą papildė automobilių parką dviem netaršiais elektra varomais automobiliais.

PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS PANAUDOJANT KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠAS