Mūsų Žmonės

Sėkmingą IOCO Packaging verslą pirmiausia kuria ne technologijos, bet žmonės. Mes rūpinamės procesais ir žmonėmis tiek savo organizacijos viduje, tiek išorėje.
Sėkmingą IOCO Packaging verslą pirmiausia kuria ne technologijos, bet žmonės. Mes rūpinamės procesais ir žmonėmis tiek savo organizacijos viduje, tiek išorėje.

Mūsų įmonės prasmingas tikslas yra jūsų verslo sėkmei – mūsų laimingi žmonės ir jis vienija šiandien 123 darbuotojus.

Mes saugome savo darbuotojus kurdami tokią kultūrą, kuri užtikrina jų saugumą, sveikatą ir gerovę. Kur kiekvienas darbuotojas yra gerbiamas, įtraukiamas, siūlomos sąžiningos galimybės ir vienodai elgiamasi, nepaisant jo tautybės.

Suteikiame jiems galimybes būti savo srities specialistais, motyvuojame ir skatiname juos kartu bendradarbiauti, spręsti mūsų klientams iškylusius įšūkius ar problemas, savo profesionalumu pasiūlyti verslo partneriams jų lūkesčius atitinkančius geriausius sprendimus. Tokiu būdu motyvuotas, savo jėgom pasitikintis, ryžtingas darbuotojas prisideda prie kliento sėkmės ir mūsų įmonės augimo.

Mūsų sveikatos ir saugos standartai yra labai svarbūs užtikrinant sąžiningas ir saugias darbo sąlygas. Saugome asmenis, kad darbo metu jiems niekas nepakenktų. Siekiame, kad nelaimingų atsitikimų ir su darbu susijusių ligų nebūtų. Esame apdraudę kolegas nuo nelaimingų atsitikimų 24h 7 dienas per savaitę.

Kvalifikacijos kėlimas yra gyvybiškai svarbūs siekiant užtikrinti, kad mūsų darbuotojai galėtų tobulėti. Siūlome jiems įvairias mokymosi galimybes tiek darbo vietoje, tiek už įmonės ribų.

Bendraujame su žmonėmis kurdami asmeninės atsakomybės, įvairovės, naujovių ir pagarbos žmogaus teisėms kultūrą.