ES Projektai

UAB „IOCO Packaging“ inicijuoja projektą „E. komercijos modelio diegimas įmonėje

UAB „IOCO Packaging“ yra viena iš Baltijos šalių lanksčios pakuotės gamybos lyderių. Įmonė savo klientams siūlo pakavimo juostas, laminatus bei įvairios paskirties maišelius iš polietileno, polipropileno ir kitų polimerinių medžiagų. […]

UAB „IOCO packaging“ investuoja į skaitmeninimo technologijų diegimą gamybos procesuose

UAB „IOCO Packaging“, reaguodama į sparčiai besivystančios pakuočių rinkos tendencijas, siekia modernizuoti savo gamybinę bazę, didinti darbo našumą ir efektyvumą, produkcijos kokybę. Šiuo tikslu įmonė vykdo projektą „Skaitmeninimo technologijų diegimas […]

UAB „IOCO Packaging“ pradėjo įgyvendinti antrą technologinių ekoinovacijų projektą

UAB „IOCO Packaging“ pradėjo įgyvendinti antrą projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2.-LVPA -K-837 „Eco-inovacijos […]

UAB „ IOCO Packaging “ investuoja į atsinaujinančius energijos šaltinius

Šiuo metu pakuočių gamybos rinkoje, kurioje dalyvauja ir UAB „IOCO Packaging“, vis didesnis dėmesys skiriamas aplinkos apsaugai tiek pasauliniu, tiek ir vietiniu mastu. Pakuočių gamybos rinka pastaruoju metu teikia itin […]

 

UAB „IOCO Packaging“ diegia ekologiškai švaresnės gamybos inovacijas

Siekdama kompleksiškai sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį ir padidinti gaminamos produkcijos ekologiškumą ir saugumą bei atsižvelgdama į lanksčios pakuotės rinkos poreikius UAB „IOCO Packaging“ pradėjo įgyvendinti projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas […]