ES projektai
Efektyvus medžiagų ir energijos srautų valdymas plastikinių pakuočių tiekimo grandinėje

UAB „Panoden“ įgyvendina projektą “Efektyvus medžiagų ir energijos srautų valdymas plastikinių pakuočių tiekimo grandinėje”. Šiam projektui suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Bendra projekto vertė 20 000 Lt. Projekto finansavimas iš ES fondų sudaro 70 procentų, t.y. 14 000 Lt.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2012 lapkričio 1 d, pabaiga – 2013 gegužės 1 d.
Pagrindinis projekto tikslas: Nustatyti efektyvaus medžiagų ir energijos srautų valdymo aspektus plastikinių pakuočių tiekimo grandinėje.

Vienas didžiausių pasaulio iššūkių – racionalus išteklių naudojimas ir gamybos bei vartojimo procese susidarančių atliekų kiekio mažinimas. ES ir Lietuvos strateginiuose atliekų tvarkymo dokumentuose išskiriami specifiniai atliekų srautai, kuriems dėl pavojingumo ar didelio kiekio skiriamas ypatingas dėmesys. Vienas iš tokių atliekų srautų – pakuočių atliekos, kurių ekonominio augimo sąlygomis tik gausėja ir dauguma jų patenka į sąvartynus. Siekiant mažinti sąvartynuose šalinamų pakuočių atliekų, reikalinga sukurti efektyvią pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemą, įvykdyti jų perdirbimo ar kitokio naudojimo užduotis, būtina nustatyti ir įgyvendinti pakuočių atliekų prevencijos priemones.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į UAB „Panoden“ projekto vadovą Gediminą Žarskų , tel.: 8 45 508526 arba el. paštu: info@panoden.lt.