ES projektai
Investicijos į plėtrą didina UAB „Panoden“ vertę bei konkurencines galimybes

Fleksografinės spaudos gamybos įmonė UAB „Panoden“ baigė įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Inovatyvių technologijų diegimas UAB „Panoden“.

Projektas buvo finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę. Šios priemonės pagrindinis uždavinys – didinti įmonių produktyvumą.

Įgyvendindama projektą bendrovė modernizavo gamybą ir įsigijo šešis naujos kartos įrenginius, dėl kurių turės galimybę gaminti inovatyvias pakuotes bei sparčiai reaguoti į besivystančios fleksografinės spaudos ir pakuočių rinkos tendencijas. Įgyvendintas projektas padidino bendrovės konkurencines galimybes, kurios leis bendrovei siekti ambicingų rezultatų tiek vietinėje Lietuvos, tiek užsienio rinkose.

Todėl per artimiausius kelerius metus UAB „Panoden“ ketina sukurti daugiau kaip 20 naujų darbo vietų, sparčiai didinti pardavimo pajamas bei eksporto apimtis, kurios lems bendrovės sukuriamos pridėtinės vertės augimą.

Projekto įgyvendinimui buvo skirta 2,4 mln. eurų, iš jų 1,2 mln. eurų iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. Projektas buvo vykdomas laikotarpiu nuo 2014 metų gegužės 5 dienos iki 2015 metų gegužės 5 dienos. Tai vienas iš didžiausių projektų, įgyvendintų Panevėžio mieste per pastaruosius kelerius metus.

Po projekto įgyvendinimo UAB „Panoden“ vykdoma veikla prisidės prie naujų darbo vietų kūrimo Panevėžio mieste, pakuočių gamybos sektoriaus plėtros ir pridėtinės vertės kūrimo, susijusių pramonės įmonių pridėtinės vertės kūrimo bei plastiko utilizavimo ir gamtos taršos problemų sprendimo.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į UAB „Panoden“ gamybos padalinio vadovą  Gediminą Žarskų, tel. 8 (45) 508526 arba el. paštu info@panoden.lt.