ES projektai
Šiuolaikiškų vadybos metodų įdiegimas padidins UAB „PANODEN“ darbo našumą bei eksporto apimtis

Fleksografinės spaudos gamybos įmonė UAB „Panoden“ baigė įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas UAB „Panoden“, siekiant didinti įmonės darbo našumą ir eksporto apimtis“.

Projektas buvo finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę. Šios priemonės pagrindinis uždavinys – didinti įmonių produktyvumą.

Įgyvendindama projektą bendrovė įdiegė šiuolaikiškus LEAN bei TOC vadybos procesų valdymo metodus, kuriuos ir toliau naudos savo veikloje bei procesų tobulinime.

Įdiegti LEAN ir TOC vadybos metodai optimizavo UAB ‚Panoden“ gamybos, pardavimų bei atsargų valdymo procesus. Tolimesnis šių metodų taikymas leis pagerinti bendrovės produkto kokybę, padidins gamybos efektyvumą bei konkurencines galimybes. Naujas produktų kokybės lygmuo atvers galimybes vykdyti bendrovės plėtrą tiek vietinėje, tiek užsienio rinkose.

Projekto įgyvendinimui buvo skirta 45,64 tūkst. eurų, iš jų 50 proc. iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo.

Po projekto įgyvendinimo UAB „Panoden“ vykdoma veikla prisidės prie pakuočių gamybos sektoriaus plėtros ir pridėtinės vertės kūrimo, susijusių pramonės įmonių pridėtinės vertės kūrimo bei plastiko utilizavimo ir gamtos taršos problemų sprendimo.