ES projektai
Sušaldytai ir atšaldytai maisto produkcijai polimerinių pakavimo medžiagų parinkimo metodikos tyrimas“

UAB „Panoden“ įgyvendino projektą „Sušaldytai ir atšaldytai maisto produkcijai polimerinių pakavimo medžiagų parinkimo metodikos tyrimas“.

Šiam projektui suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Bendra projekto vertė 20 000 Lt be PVM. Projekto finansavimas iš ES fondų sudaro 70 procentų, t.y. 14 000 Lt.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2013 birželio 1 d, pabaiga – 2013 lapkričio 30 d.

Pagrindinis projekto tikslas: Sukurti naujų, labiau ekologiškų  polimerinių pakavimo medžiagų parinkimo metodiką sušaldytai (-12÷ -18ºC) ir atšaldytai (0÷-4ºC) produkcijai pakuoti.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į UAB „Panoden“ gamybos padalinio vadovą Gediminą Žarskų , tel.: 8 45 558244 arba el. paštu: info@panoden.lt.