ES projektai
UAB „Panoden“ gavo ES paramą gamybos ir pardavimų procesams optimizuoti

UAB „Panoden“ pradėjo projekto „Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas UAB „Panoden“, siekiant didinti įmonės darbo našumą ir eksporto apimtis“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-055) įgyvendinimą.

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-03-K priemonę „Procesas LT“ bendrovei suteikta iki 78 800,00 Lt (iki 50,00 proc.) ES parama.

Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė „Panoden“, įkurta 1993 m., vykdo pakavimo medžiagų gamybą iš polimerinių plėvelių (administracija yra Panevėžyje, gamyba vykdoma Panevėžio raj.). Bendrovė modernia įranga iš daugiasluoksnės plėvelės gamina įvairių pločių bei storių juostas, pritaikytas įvairios paskirties gaminių pakavimui. Pagamintos pakuotės daugiausia naudojamos maisto pramonėje.

Augant gamybos apimtims bendrovė susiduria su poreikiu pertvarkyti, optimizuoti UAB „Panoden“ gamybos ir pardavimų procesus, įdiegiant pažangias, šiuolaikiškas metodikas, siekiant padidinti gamybos apimtis, darbo našumą bei pelningumą. Atsižvelgiant į tai, buvo inicijuotas projektas, kurio pagrindinis tikslas – didinti įmonės darbo našumą ir konkurencingumą rinkose, diegiant šiuolaikiškus vadybos metodus.

Projekto metu numatoma Apribojimų teorijos TOC ir Lieknosios gamybos LEAN vadybos metodų pagalba optimizuoti UAB “Panoden” gamybos ir pardavimų procesus. Bus aprašyti, standartizuoti ir centralizuoti įmonės gamybos ir pardavimų procesai bei  įdiegti efektyvūs šiuolaikiniai procesų valdymo metodai (TOC ir LEAN pagrindu).