Kokybės vadybos sistema

Kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus

Siekdama nustatytų produkto kokybės reikalavimų, efektyvaus procesų valdymo,  vartotojų lūkesčių  gerinimo ir  gaminių savikainos mažinimo, įmonė nuo 2002 m. birželio 4 d. yra įdiegusi Kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Šią sistemą sertifikavo tarptautinė sertifikavimo įstaiga „Bureau Veritas Quality International“ (BVQI).

Kokybės vadybos sistemos tikslus įmonė pasiekia naudodama operatyvinio pobūdžio priemones ir metodus. Sistema padeda atrasti ir pašalinti neatitinkančių standartų produktų atsiradimo priežastis, kad jos nepasikartotų. Efektyvesnė valdymo struktūra leidžia greičiau spręsti iškilusias problemas, o sistemos naudą visų pirma pajuto klientai ir visos organizacijos veikla suinteresuotos šalys.

Įmonės ateities kokybės vadybos vizija yra Visuotinė kokybės vadyba (VKV), t. y. į kokybę orientuotas organizacijos vadovavimo būdas, grindžiamas visuotiniu jos narių dalyvavimu, siekiant ilgalaikės sėkmės organizacijai, jos darbuotojams ir visuomenei. Organizacijos sėkmės faktoriai: strategija, struktūra, procesų visuotinis sistemiškumas, sprendimų priėmimo stilius, personalas, sugebėjimai ir vertybių pasidalinimas.

Nuo 2010 m. birželio 4 d. UAB „PANODEN”  yra įdiegusi Geros gamybos praktikos (GGP)  sistemą kaip garantą, kad įmonė  tiekia savo klientams saugų produktą, atitinkantį klientų ir atitinkamų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Sistema apibrėžia gaminių, turinčių tiesioginį kontaktą su maistu, gamybą, įskaitant teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūrą, kenkėjų naikinimą, žaliavų priėmimą ir laikymą, įrengimų priežiūrą, produkto gamybą, higienos reikalavimus, darbuotojų mokymą, atliekų ir techninių medžiagų laikymą, transportavimą, neatitinkančio standartų produkto sulaikymą ir paėmimą iš rinkos bei savikontrolę. GGP yra siejama su gamybos, saugos ir kokybės savikontrole bei yra bendros įmonės kokybės vadybos sistemos dalis.