Kokybės vadybos sistema

Sėkmingam konkurenciniam pranašumui užtikrinti privalu įrodyti gerą įmonės veiklos kokybę – todėl UAB „Ioco Packaging“ ją nuolat kontroliuoja ir gerina.

Mūsų įmonė pasirinko keletą iš pasaulyje pripažintų, standartizuotų vadybos sistemų – kokybės vadybos, aplinkos vadybos – ir turi atitinkamus sėkmingą įmonės veiklą įrodančius sertifikatus bei veikiančias sistemas:

ISO 9001:2015 – kokybės vadybos sistemų sertifikatas
ISO 14001:2015 – aplinkos vadybos sistemų sertifikatas
ISO 15593:2008 – užtikrina higienos valdymą pakuočių gamybos įmonėse

Geros gamybos praktikos (GGP) sistema – garantas, kad įmonė tiekia savo klientams saugų produktą, atitinkantį klientų ir atitinkamų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Kokybės valdymui įmonėje yra skiriamas labai didelis dėmesys. Kokybę UAB „Ioco Packaging“ kontroliuoja vykdant gamybą, tai yra tarpinėse operacijose ir surenkant klientų atsiliepimus, įvertinimus. Kokybės valdymas yra planuojamas etapais: nustatant klientų poreikius, sukuriant produktus ir procesus šiems poreikiams patenkinti ir juos viršyti.