Kokybės vadybos sistema
Kokybės valdymas

Šiuolaikinėje, sparčiai kintančioje verslo aplinkoje laimi ta organizacija, kuri turi geriausią strateginį veiklos planą ir geriausiai prisitaiko prie kintančių aplinkybių.

Kokybė įmonėje nėra traktuojama tik kaip kontrolės funkcija, nes ji negalės būti pakankamai pagerinta, todėl kokybė yra vadybos funkcija ir ji yra valdoma. Kokybės valdymas padeda mums išgyventi konkurencinėje kovoje ir yra lemiantis veiksnys tolimesnei įmonės veiklos sėkmei, todėl yra nuolat tobulinamas ir susijęs su įmonės strategija, tikslais, procesais, veiksmų planavimu, vykdymu ir jų kontrole.

Kokybės valdymas yra planuojamas etapais nustatant klientų poreikius, sukuriant produktus ir procesus šiems poreikiams patenkinti ir viršyti. Siekiama pagaminti aukštos kokybės gaminius žemiausiomis sąnaudomis.

Įmonės vadovai ir visi darbuotojai nuolat rūpinasi produkcijos kokybe – tai tapo neatsiejama mūsų veiklos dalimi. Įmonė nuolat vykdo kokybės užtikrinimą nuo jos valdymo iki galutinio produkto kokybės ir jo pristatymo užsakovui. Atliekamas užsakovų atsiliepimų monitoringas mums padeda tobulėti kuriant geresnius produktus ir aptarnavimą.

Kas yra kokybė? Kokybė darbo vietoje reiškia daugiau negu sukurti geresnį nei vidutinį produktą už prieinamą kainą. Šiandien kokybė reiškia nuolat gerėjančius produktus ir paslaugas konkurencine kaina; tai reiškia daryti gerus daiktus iš karto, o ne daryti klaidas ir jas taisyti.

Gaminio kokybė dažnai vertinama pagal tai kaip gaminys atitinka specifikacijas, brėžinius, techninius reikalavimus, naudojimo patogumas, defektų ar neatitikimų nebuvimas, tačiau kartais priklauso nuo atsitiktinių veiksnių, kurios atsiranda  susidarius tam tikroms sąlygoms.