Laminavimo įrenginys

Rainbow 4.0 laminavimo įrenginys orientuotas į aukštesnį našumą ir atsakingesnę gamybą. Novatoriškos įrenginio technologijos leidžia efektyviau naudoti laminuojant naudojamus klijus ir kietiklius leidžia mums:

Sumažinti gamybos kaštus. Įrenginyje įdiegta užnešamo klijų kiekio matavimo ir kontrolės sistema leidžia tiksliai dozuoti reikalingą klijų kiekį ir kontroliuoti jį gamybos proceso metu. Tai padeda reikšmingai sumažinti žaliavų sunaudojimą ir gamybos kaštus.

Sumažinti laminavimo metu susidarančių pavojingų atliekų kiekį. Įrenginyje klijai ir kietikliai laikomi atskirose padavimo kamerose ir yra sumaišomi tik laminavimo vietoje ̶ dėl šios priežasties gamybos metu yra panaudojamas visas paruoštas mišinys ir nepaliekama sveikatai pavojingų atliekų.

Pasiekti didesnį laminavimo greitį bei aukštesnę kokybę. Įrenginyje žaliavos laminuojamos naudojant patobulintą trijų suspaudžiamųjų velenų sistemą, kuri pagerina žaliavų suspaudimą su klijais ir užtikrina tolygų klijų pasiskirstymą tarp medžiagų.

Eliminuoti klijų kiekio nustatymo netikslumus, atsirandančius dėl žmogiškųjų klaidų. Įrenginyje naudojama klijų užnešimo kiekio kontrolės sistema leidžia tiksliai kontroliuoti klijų užnešimo kiekį viso laminavimo proceso metu. Tai leidžia išvengti žmogiškųjų klaidų ir suvaldyti dėl kitų veiksnių (pvz., laminavimo greičio, velenų deformacijos ar pan.) kylančias rizikas gaminio kokybei.

Operatyviai vykdyti pakartotinius darbus. Įrenginys savo duomenų bazėje išsaugo operacijos duomenis ir įgalina greitai paleisti pakartotinius darbus.