Gamyba

UAB „Ioco Packaging“ naudoja šiuolaikinius įrenginius, su kokybės ir vadybos sistemos bei aukštos kvalifikacijos lojalių specialistų pagalba gamina įvairias pakuotes įvairiems maisto produktų sektoriams bei įvairiems užsakovų poreikiams. Visos gamyboje naudojamos pagrindinės ir pagalbinės medžiagos atitinka Europos Sąjungos reikalavimus maisto produktų pakuotei. Dirbame savo klientams sąžiningai, atsakingai, lanksčiai ir operatyviai.

Flekso spauda

Fleksografinę spaudą atliekame naudodami reljefines aukštos kokybės polimero spaudos formas (klišes), kurias patys gaminame lazeriniu būdu.

Spausdiname 2 spaudos technologijomis: standartiniu flekso ir FULL HD flekso, kuri leidžia fleksografinės spaudos kokybę priartinti prie giliaspaudės. Spalvingumas – iki 8 spalvų. Atliekame kontrolinius atspaudus „Proof‘us“.

Laminavimas

Laminavimas yra gamybos technologija, kurios metu tarpusavyje klijuojamos įvairios polimerinės plėvelės. Mūsų įmonė gamina įvairių konstrukcijų laminatus pagal kliento poreikius ir pakuotės, skirtos konkrečiam produktui, reikalavimus. Laminavimo tikslas – apsaugoti spaudos paviršių ir produktą nuo išorės poveikio bei pratęsti produkto vartojimo laiką. Efektyvus gamybinių pajėgumų valdymas leidžia visus užsakymus atlikti maksimaliai greitai.

Spaudos paruošimas

UAB „Ioco Packaging“ spaudos paruošimas apima tris etapus:

Dizaino patikra.

Paruošimo spaudai skyriuje apdorojamas ir patikrinamas užsakovų atsiųstas dizainas. Užsakovas produkcijai su spauda pagaminti pateikia produkcijos dizaino elektroninę versiją, parengtą pagal fleksografinės spaudos reikalavimus, įrašytą į CD, DVD, persiunčia el. paštu arba patalpina į FTP serverį. Dizaino maketo mastelis – 1:1, sukurtas naudojant Adobe Iliustrator (iki CS5). Dizaine naudotos nuotraukos pridedamos atskiru PSD failu su sluoksniais (mastelis – 1:1). Skiriamoji geba ne mažesnė kaip 300 DPI (leistina iki 250 DPI), spalvų modelis – CMYK (CMY). Jei dizaine naudojamos papildomos PANTONE spalvos, makete nurodomi spalvos kodai pagal PANTONE spalvų paletę. Plotas, kuris bus dažomas balta spalva, pridedamas prie dizaino. Jei patikrinimo metu nustatyti kokie nors neatitikimai standartams (pvz., negeri spalvų profiliai ar kt.) ir/arba pastebimos neatitiktys, dėl kurių gali kilti problemų tolimesniuose gamybos procesuose, klientas informuojamas apie tai, pateikiant išsamią informaciją apie pastebėtus trūkumus, ir suteikiama konsultacija, kaip juos pašalinti. Pašalinus trūkumus (jei tokių buvo) generuojami elektroniniai atspaudai, kuriuos klientas privalo patikrinti ir patvirtinti.
Užsakovui atspausdintas kontrolinis popierinis bandominis atspaudas („Proof”) yra vienintelis orientacinis atspaudas, skirtas palyginti jį su gaminama produkcija, kurį jis tvirtina parašu kaip etaloną gaminio spaudai.

Spalvų skaidymas.

Užsakovui patvirtinus kontrolinį bandominį atspaudą („Proof“), spaudos paruošimas tęsiamas. Atliekamas spalvų skaidymas.

Formų gamyba.

Atlikus spalvų skaidymą ir galutinį dizaino patikrinimą, informacija perduodama į formų gamybos barą, kur su specialiai tam skirtu formų gamybos įrenginiu gaminamos spaudos plokštės.

Nuolat atnaujinamos technologijos bei įrenginiai padeda mūsų klientams būti konkurentabiliems.