UAB „IOCO Packaging“ diegia ekologiškai švaresnės gamybos inovacijas

Siekdama kompleksiškai sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį ir padidinti gaminamos produkcijos ekologiškumą ir saugumą bei atsižvelgdama į lanksčios pakuotės rinkos poreikius UAB „IOCO Packaging“ pradėjo įgyvendinti projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB IOCO Packaging“.

Bendrovė planuoja įsigyti ir pakuotės gamybos procese įdiegti ekologiškai švaresnės gamybos inovacijas. Numatomos diegti technologijos leis ne tik ženkliai sumažinti oro taršą, atliekų susidarymą bei reikšmingai patobulinti gaminamų produktų ekologines savybes bet ir padidinti gamybos proceso efektyvumą bei pagerinti gaminamos produkcijos kokybę.

Projektas vykdomas ir iš dalies finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2.-LVPA -K-837 „Eco-inovacijos LT+“.