Grįžti atgal

UAB „ IOCO Packaging “ investuoja į atsinaujinančius energijos šaltinius

Šiuo metu pakuočių gamybos rinkoje, kurioje dalyvauja ir UAB „IOCO Packaging“, vis didesnis dėmesys skiriamas aplinkos apsaugai tiek pasauliniu, tiek ir vietiniu mastu. Pakuočių gamybos rinka pastaruoju metu teikia itin daug naujų galimybių, tačiau tuo pačiu metu kelia daug iššūkių. Daugėja aplinkosauginių investicijų bei įvairių susitarimų, griežtėja reikalavimai įmonių vykdomai veiklai, auga vartotojų sąmoningumas ir lūkesčiai ne tik galutinio produkto kokybei, bet ir atkreipiamas dėmesys į procesus, kokiu būdu buvo pagamintas šis produktas. Siekiant sėkmingai įveikti šiuos iššūkius, užtikrinti bendrovės veiklą ir ilgalaikę jos gyvavimo perspektyvą, įmonė turi ne tik nuolat palaikyti aukštą gamybos technologijų lygį, bet ir investuoti į aplinkos apsaugos veiksmingumo ir efektyvumo didinimo priemones.

Siekdama optimizuoti gamybos sąnaudas ir didinti investicijas į produkcijos kokybę, apimtis bei mažinti neigiamą gamybos procesų įtaką aplinkai, UAB „IOCO Packaging“ pradėjo įgyvendinti projektą „Saulės energiją naudojančių elektros gamybos pajėgumų diegimas UAB „IOCO Packaging“ gamybos procesuose“. Projekto metu numatoma įrengti saulės elektrinę (0,3 MW), sumontuojant saulės energijos modulius ant esamų įmonės pastatų stogų. Ši saulės elektrinė padės sumažinti gamybos sąnaudas bei teigiamai įtakos aplinkos apsaugos procesus.

Be to, įmonė, įgyvendindama projektą, prisidės prie ES Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos, tikslo „Padidinti gerovę“ įgyvendinimo pagal numatytą politinę sritį „Energetiką“, nes įrengus saulės elektrinę bus sumažintas anglies dvideginio (CO2) išskyrimas į aplinką gaminant elektros energiją ir taip sušvelnintas energetikos sektoriaus poveikis klimato kaitai.

Projektas vykdomas pagal 2016 m. ES struktūrinių fondų finansavimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Grįžti atgal
Facebook
LinkedIn