Grįžti atgal

UAB „IOCO Packaging“ pradėjo įgyvendinti antrą technologinių ekoinovacijų projektą

UAB „IOCO Packaging“ pradėjo įgyvendinti antrą projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2.-LVPA -K-837 „Eco-inovacijos LT+“.
Įgyvendinant projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas, siekiant mažinti neigiamą gamybos poveikį aplinkai“ numatoma įdiegti hibridinę skaitmeninio ir analoginio spausdinimo technologiją.
Įmonė, pasitelkdama šia pažangia technologija, sumažins atliekų susidarymą, naudojamų žaliavų kiekį bei kenksmingų medžiagų naudojimą. Bus patobulintos gaminamų produktų ekologinės savybes, padidintas gamybos proceso efektyvumas bei gaminamos produkcijos kokybė.
Įdiegtos švaresnės gamybos inovacijos leis sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį, padidinti gaminamos produkcijos ekologiškumą ir saugumą bei užtikrins kompleksinį klientų poreikių patenkinimą.
Projekto vertė sieks 4,25 mln. EUR, iš kurių tikėtinas 1,49 mln. EUR Europos regioninės plėtros fondo finansavimas.

Grįžti atgal
Facebook
LinkedIn