Aplinkosauga

Siekdami prisidėti prie tvarios ekonomikos augimo Lietuvoje, laikomės aplinkos apsaugos įstatymų ir normatyvinių reikalavimų. Įsteigėme keletą iniciatyvų, skirtų tvariam vartojimui ir gamybai užtikrinti. Šiomis iniciatyvomis planuojame pagerinti bendrą produktų aplinkosauginį veiksmingumą per visą jų gyvavimo ciklą, skatinti kokybiškesnių produktų ir gamybos technologijų paklausą bei suteikti vartotojams informacijos, padėsiančios priimti atsakingus ir tvarius sprendimus.

Įmonėje nuo 2022 m. naudojame 100% žąliąją energiją.

GREEN ENERGY – Žalioji energija

Kiekviena kilovatvalandė, kuri ateina iki mūsų įmonės, yra pagaminta iš vietinio atsinaujinančio energijos šaltinio – saulės. Įrengėme saulės elektrinę (0,3 MW), saulės energijos modulius sumontavę ant įmonės pastato stogo.

KIEK SUTAUPĖME

per 2022 m.?

500 t
Tiek CO2 būtume išmetę į aplinką, jeigu vietoj žaliosios energijos būtume vartoję aplinką teršiančiais būdais pagamintą elektrą

Šis kiekis prilygsta:

700
Kelionei automobiliu iš Vilniaus į Lisaboną

Šis kiekis prilygsta:

100
1 keleivio skrydžiui lektuvu aplink Pasaulį

Šis kiekis prilygsta:

1000
Gyventojams, vienerius metus nevalgiusiems mėsos

Šis kiekis prilygsta:

19900
Pasodintiems medžiams

Atliekų rūšiavimas yra viena iš pagrindinių veiklų, kuria įmonė prisideda prie švaresnės aplinkos ir ekologiškesnės ateities kūrimo.  

  • Mažiname atliekas bei organizuojame jų antrinį panaudojimą: rūšiuojame gamybines atliekas konteineriuose ir didmaišiuose bei parduodame sertifikuotoms atliekų tvarkymo įmonėms, kad jos paruoštų atliekas tolesniam perdirbimui, o mes gauname atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. 
  • Optimizuojame popierinių atliekų rūšiavimą darbo vietoje. Popierinės atliekos rūšiuojamos į joms skirtas, kartonines šiukšlių dėžes.
  • Užtikriname, kad 100 % spausdintos produkcijos išvažiuoja paženklintos perdirbimo ženklu.      

 

Co2

Oras yra būtinas gyvybei palaikyti. Žengdami mažais žingsneliais jau prisidedame prie pastangų sumažinti oro taršą:

  • Įmonės įrengė serverius debesyje, esame įsitikinę, kad „Cloud Computing“ mažina įmonės anglies pėdsaką.
  • 2022 metais, IOCO Packaging įgyvendino Elektromobilių įsigijimo projektą pagal Klimato kaitos programą. Įmonė siekdama sumažinti CO2 taršą ir pagerinti komercinę veiklą papildė automobilių parką dviem netaršiais elektra varomais automobiliais.
  • Naudojame katalitinio deginimo įrenginį, kuriuo mažiname ANGLIES koncentraciją aplinkoje.
  • Naudojame atsinaujinančius energijos šaltinius.

Susisiekite

Sužinokite daugiau apie mūsų tvarumo procesus