• UAB „IOCO Packaging“ įsidiegė ekologiškai švaresnės gamybos inovacijas

  Siekdama kompleksiškai sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį ir padidinti gaminamos produkcijos ekologiškumą ir saugumą bei atsižvelgdama į lanksčios pakuotės rinkos poreikius UAB „IOCO Packaging“ įgyvendino projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB IOCO Packaging“.

  Dviejuose gamybos procesuose bendrovė įdiegė ekologiškai švaresnės gamybos inovacijas. Projekto įgyvendinimo metu UAB „IOCO Packaging“ įsigijo naujos kartos fleksografinės spaudos ir laminavimo įrenginius, kurie leidžia ne tik ženkliai sumažinti oro taršą, atliekų susidarymą bei reikšmingai patobulinti gaminamų produktų ekologines savybes bet ir padidino gamybos proceso efektyvumą bei pagerino gaminamos produkcijos kokybę. Bendrovė yra pasiruošusi pasiūlyti savo klientams 60 naujų inovatyvių gaminių.

  Projekto vertė – 1,93 mln. Eur, iš kurių – 1,35 mln. Eur nuosavos lėšos, 0,58 mln. Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas. Projektas buvo vykdomas ir iš dalies buvo finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2.-LVPA -K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

 • UAB „IOCO Packaging“ investavo į atsinaujinančius energijos šaltinius

  Šiuo metu pakuočių gamybos rinkoje, kurioje dalyvauja ir UAB „IOCO Packaging“, vis didesnis dėmesys skiriamas aplinkos apsaugai tiek pasauliniu, tiek ir vietiniu mastu. Pakuočių gamybos rinka pastaruoju metu teikia itin daug naujų galimybių, tačiau tuo pačiu metu kelia daug iššūkių. Daugėja aplinkosauginių investicijų bei įvairių susitarimų, griežtėja reikalavimai įmonių vykdomai veiklai, auga vartotojų sąmoningumas ir lūkesčiai ne tik galutinio produkto kokybei, bet ir atkreipiamas dėmesys į procesus, kokiu būdu buvo pagamintas šis produktas. Siekiant sėkmingai įveikti šiuos iššūkius, užtikrinti bendrovės veiklą ir ilgalaikę jos gyvavimo perspektyvą, įmonė turi ne tik nuolat palaikyti aukštą gamybos technologijų lygį, bet ir investuoti į aplinkos apsaugos veiksmingumo ir efektyvumo didinimo priemones.

  Siekdama optimizuoti gamybos sąnaudas ir didinti investicijas į produkcijos kokybę, apimtis bei mažinti neigiamą gamybos procesų įtaką aplinkai, UAB „IOCO Packaging“ įgyvendino projektą „Saulės energiją naudojančių elektros gamybos pajėgumų diegimas UAB „IOCO Packaging“ gamybos procesuose“. Projekto metu įrengta saulės elektrinė (0,3 MW), sumontavus saulės energijos modulius ant esamų įmonės pastatų stogų. Ši saulės elektrinė padeda sumažinti gamybos sąnaudas bei teigiamai įtakoja aplinkos apsaugos procesus.

  Be to, įmonė, įgyvendindama projektą, prisidėjo prie ES Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos, tikslo „Padidinti gerovę“ įgyvendinimo pagal numatytą politinę sritį „Energetiką“, nes įrengus saulės elektrinę yra sumažintas anglies dvideginio (CO2) išskyrimas į aplinką gaminant elektros energiją ir taip sušvelnintas energetikos sektoriaus poveikis klimato kaitai.

  Projektas buvo vykdomas pagal ES struktūrinių fondų finansavimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

  Projektas buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Apie mus

IOCO Packaging šiandien yra viena lyderiaujančių lanksčių pakuočių su fleksografine spauda gamintojų Baltijos šalyse. Mūsų komandą sudaro savo srities specialistai, kurie remiasi 25 metų rinkos patirtimi ir pažangiausiomis technologinėmis…

skaityti daugiau